مزدا جانمزدا جان، تا این لحظه: 5 سال و 6 ماه و 28 روز سن داره

مزدای مانای ما

۱۸۰ درجه به راست

تا اومدم بنویسم دستات رو کشف کرده ی و با یه حالت بامزه ای هی دنبالشون میکنی تا به دهن برسونی امروز صبح برای اولین بار غلت زدی و من خیلی سعادتمندم که شاهد این صحنه ی قشنگ بودم. مهمون کوچولومون آریوراد که فقط یه ماه و یه هفته از تو بزرگتره جیغ صبحگاهی سر داد و همین انگیزه ای شد برای غلتیدن تو. چند وقتی هم هست که آواهای قشنگی سر میدی و گاهی مابینشون "مام" با تشدید و گاهی سکون میم دوم به گوش میرسه. وقتی پشت هم شروع به آواز "آو" میکنی آدم دلش میخواد تمام وجودش گوش باشه و صدای تو رو ببلعه.      ...
9 مهر 1395
1