مزدا جانمزدا جان، تا این لحظه: 5 سال و 6 ماه و 28 روز سن داره

مزدای مانای ما

دلبسته ت شده م

یه حسیه که داره بینمون شکل میگیره, اسمش دلبستگیه, من به چشمای لبریز از زندگی و سرشار از سؤالت نگاه میکنم و لبخند میزنم, تو بهم لبخند میزنی, میخندی و حتی مثل قهقهه, صدادار. اونوقت منم با تمام وجود ذوق میکنم و باز میخندم و بهت لبخند میزنم. 
24 شهريور 1395

یه پرش جفت پا در زمان

دو ماهگیت مبارک عزیزدلم. در حالی برات مینویسم که واکسن دو ماهگی رو زدی و بعد از یه کم خواب و مقادیری جیغ و گریه که حسابی دستپاچه م کرد, توی بغلم خواب رفتی و حالا روی پام آروم گرفتی.  ...
10 شهريور 1395
1